ESD plak- of gietvloer geleidende laag

ESD cleanroom

het gieten van de vloer

Electro Static Discharge is afvoer van statische lading. Elektrische spanning kan ontstaan door wrijving zoals beweging of luchtstroming. Een ESD plak- of gietvloer lost dit op. HIGHCARE heeft zowel de gietvloer als de plakvloer in haar assortiment. Afhankelijk van het type cleanroom maken we een keuze.

Voorwerpen en mensen kunnen statisch geladen raken. Indien deze statische lading vrijkomt bij gevoelige elektronische apparatuur, kan directe maar ook indirecte schade ontstaan, die later tot onverklaarbare storingen kan leiden. Deze ontlading noemt men Electro Static Discharge, ESD.

Bij montage van hoogwaardige samenstellingen kan apparatuur al beschadigd raken bij lagere voltages, zoals 100V of zelfs minder. Een ESD-vloer in cleanrooms helpt dit risico weg te nemen.

ESD-vloer in een cleanroom

Als tijdens de montage van hoogwaardige elektronische apparatuur een component geraakt wordt door een elektrostatische ontlading, kan dit schade veroorzaken. Indien de veroorzaakte schade latent is, kan deze niet direct gemeten worden of anderzins gedetecteerd. Het risico is groot dat tijdens het gebruik van deze beschadigde apparatuur storingen optreden, die moeilijk herleidbaar zijn. De hiermee gemoeide kosten kunnen een veelvoud betreffen van de prijs van de apparatuur, bijvoorbeeld een hoogtemeter in een vliegtuig.

 

Schade door ESD

In de literatuur beschrijft men voorbeelden van schades door ESD. Een voltage van 5V kan bij een lees- of schrijfkop al onherstelbare schade veroorzaken, terwijl 50V voldoende is om een vonk te ontsteken bij explosieve gassen. Een ESD-vloer in cleanrooms lost dit op.

 

Plak of Gietvloer

Door statische lading continue af te voeren kan er geen ontlading meer plaatsvinden. Daarvoor zijn een aantal maatregelen nodig. Zoals de cleanroom operators met speciaal gereedschap uit te rusten, door hen geleidende polsbandjes te laten dragen, die geaard worden aan de montage tafel, maar vooral door de plak – of gietvloer geleidend en geaard te maken. Zo wordt statische elektriciteit continue afgevoerd en kan er geen ophoping plaatsvinden.

<LOS LIGGENDE plakmat (die u dagelijks kunt reinigen)>

<IFD Bouwtechniek>

cleanroom ADMESY, meten weerstand ESD vloer
cleanroom esd gietvloer in bedrijfshal
cleanroom esd granietlaag met aardpunt
cleanroom esd gietvloer wordt gegoten en geharkt >2 mm
cleanroom esd gietvloer over geleidende laag
cleanroom esd ondervloer grafietlaag voor geleiding
cleanroom esd ondervloer met koperen strips
cleanroom esd zowel plak- als gietvloer
Back

Office address

Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MD TILBURG
North Brabant, the Netherlands

 

CoC nr.56268629
VAT nr.NL852049572B01