Cleanroom afdichting, kit

Cleanroom kit

Cleanroom kit en lijm, met zeer hoge aanvangshechting. HIGHCARE cleanroom kit is een hoogwaardige, snel uithardende, duurzaam elastische lijm- en voegkit op basis van MS-Polymeer met een zeer hoge aanvangshechting.

 

Toepassingen

HIGHCARE kit heeft een zeer hoge aanvangssterkte en kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen, bekledingsplaten op cementbasis, volkern, hout, gips, glas, glazuur, diverse kunststoffen. Zeer geschikt voor het verlijmen en plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, plaatsen van kabelgoten, verstekken van aluminium ramen, spiegels. Als universele lijm en voegkit geschikt voor het afdichten van naden, aansluit- en bewegingsvoegen. Uiterst geschikt voor de structurele verlijming van panelen. Voorbeelden van toepassingen zijn de verticale of horizontale verlijming van:
– Wandbekledingselementen en plafondpanelen
– Dorpels, vensterbanken, plinten en afdeklijsten
HIGHCARE kit niet toepassen bij :
– Voegen die continue blootgesteld worden aan wateronderdompeling.
– Voegen met een breedte of diepte < 5 mm
– Zwembaden met chloorwater, bij bestendige wateronderdompeling.
– Polycarbonaat en polyacrylaat
HIGHCARE kit is niet geschikt voor verlijmen op PE, PP, PA, Teflon® en bitumen. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

 

Eigenschappen

– Afdichten en lijmen
– Zeer hoge aanvangshechting
– Snelle opbouw van de interne sterkte
– Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
– Hecht op vochtige ondergronden
– Oplosmiddel- en isocyanaatvrij
– Zeer sterk
– Blijvendelastisch
– Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
– Voor binnen en buiten toepassingen
– UV- en weersbestendig
– Geschikt voor natuursteen
– Schimmelwerend
– Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Is nat
op nat overschilderbaar. Na 48 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overschilderd. Voorafgaande testen zijn noodzakelijk. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

 

Verwerking

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig).
Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Indien nodig ontvetten met Top Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol. Voor sterk zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van Primer DL-2001. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
Aanbrengen: HIGHCARE kit met bijgeleverde spuitmond in rillen of dotten aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element. De rillen moeten in verticale banden aangebracht worden. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken. Voor informatie over de onderlinge afstanden tussen de lijmrillen zie “lijmhoeveelheid”.
DL Chemicals adviseert om tussen de te lijmen delen een ruimte van 3,2 mm te hanteren, zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen of onder vochtige omstandigheden). Om deze ruimte te bereiken, kan gebruik worden gemaakt van afstandblokjes of stukjes foamtape met een dikte van 3,2 mm. Indien de lijmlaag geen of slechts geringe onderlinge vervormingen tussen de bouwdelen hoeft op te vangen kan een dunnere lijmlaag (minimaal 1,5 mm) volstaan (bijvoorbeeld in interieur toepassingen).
Open tijd: Het te verlijmen deel zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 10 minuten aanbrengen (e.e.a afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer.
Reinigen: Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met Parasilico Cleaner te verwijderen, uitgeharde lijm mechanisch verwijderen. Indien gewenst, gladstrijken met DL 100 of afstrijkrubber.

 

Droogtijd en sterkte

HIGHCARE kit combineert de voordelen van een tape met die van een reactief lijmsysteem:
– Tijdens montage heeft HIGHCARE kit een hoge kleefkracht en een hoge interne sterkte. Hierdoor is het mogelijk zonder tijdelijke steunconstructies te werken of kunnen de verlijmde bouwdelen direct worden verplaatst of verder bewerkt.
– Na doorharding onder invloed van luchtvochtigheid is HIGHCARE kit gevulcaniseerd tot een blijvend elastische en zeer sterke lijmverbinding.

 

Aanvangssterkte

De interne sterkte van HIGHCARE kit direct na aanbrengen is zodanig, dat verlijmingen zonder klemmen of tijdelijke ondersteuningen mogelijk zijn:
Interne sterkte (direct) > 0,0015 N/mm2
Sterkte per m2 lijmoppervlak > 1500 N (> 150 kg)
Na één uur is de sterkte verdrievoudigd:
Interne sterkte (na 60 minuten) > 0,0045 N/mm2
Sterkte per m2 lijmoppervlak > 4500 N (> 450 kg)
Na doorharding :
HIGHCARE kit hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastische en sterke lijmverbinding. De maximale trekspanning is > 1,5 N/mm2 de afschuifsterkte bedraagt 2-4 N/mm2 afhankelijk van de lijmconstructie. Zie Technische kenmerken voor aanvullende informatie over de sterkte- eigenschappen.

 

Lijmhoeveelheid

Voor de eerste hechting wordt de HIGHCARE kit aangebracht in de vorm van lijmrillen of dotten. Door aandrukken van het te verlijmen element verspreidt de lijm zich tussen element en ondergrond. Het uiteindelijke oppervlak van de lijmlaag bepaalt de sterkte van de verbinding, zowel initieel als na uitharding.
De relatie tussen de afmetingen van de lijmril en het uiteindelijke lijmoppervlak wordt bepaald door de oppervlaktestructuur van de te verlijmen delen en uiteraard van de uiteindelijke lijmdikte. Een driehoekige lijmril van 9 mm breed en 9 mm hoog (ca. 40 mm2 in doorsnede) levert een lijmbreedte van 13 mm op bij een dikte van 3 mm op gladde materialen. Op oneffen ondergronden zal bij een
minimale dikte van 3 mm de lijmbreedte overeenkomen met ca. 10 mm. Bij een lijmdikte van 1,5 mm zijn de breedtes resp. 26 en ca. 20 mm. Breng de rillen parallel aan elkaar aan, zodat tussen de rillen luchtvochtigheid tot de lijm kan toetreden. Uitgaande van een standaard driehoeksril van 9 mm breed en 9 mm hoog en – na aandrukken – lijmdiktes van 1,5 en 3 mm kan onderstaande relatie tussen ril-afstand en gewicht van de te verlijmen delen worden vastgesteld. Er is uitgegaan van vlakke lijmoppervlakken. Aangeraden wordt om vooraf te testen. Bij de verlijming van grotere wand- of plafondelementen dient rekening gehouden te worden met mogelijke extra afpelkrachten (b.v. als gevolg van kromming in de panelen).

 

Technische kenmerken

– Basisgrondstof : MS-Polymeer
– Uithardingssysteem : door middel van luchtvochtigheid
– Doorhardingssnelheid : 2,5 à 3 mm/24 uur bij 23°C en 50% R.V.
– Aantal componenten : 1
– Velvorming : 10 à 15 minuten bij 23°C en 50% R.V.
– Soortelijke massa : ca. 1,56 g/ml (ISO-1183)
– Shore A : 55 (+/- 5) (ISO-868)
– Maximum toelaatbare vervorming : 25%
– Modulus bij 100% rek : 1,300 N/mm2 (ISO-8339-40)
– Modulus bij breuk : 1,500 N/mm2 (ISO-8339-40)
– % rek bij breuk : 230% (ISO-8339-40)
– Oplosmiddelgehalte : 0%
– Isocyanaatgehalte : 0%
– Droge stof gehalte : ca. 100%
– Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C, niet verwerken onder +5°C. – Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C
– Vochtbestendigheid : zeer goed
– Vorststabiliteit : niet vorstgevoelig

 

Verpakking & Kleur

25 kokers van 290 ml per doos : wit – zwart

<PRODUCENT>

 

Certificaten

KOMO-attest met productcertificaat: HIGHCARE kit
IKI-rapport voor het gebruik in ziekenhuizen als kit en lijm.

 

Opslag en stabiliteit

Koel bewaren in gesloten verpakking.
Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.
12 maanden in de ongeopende verpakking bij 23°C.

 

<FLUSH EN SANITAIR>

< WAND >

< PLAFONDS >

HIGHCARE cleanroom kit

Office address

Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MD TILBURG
North Brabant, the Netherlands

 

CoC nr.56268629
VAT nr.NL852049572B01